RJ en EFRAG organiseren outreach over duurzaamheidsverslaggeving (ESRS-voorstellen) op 15 juni 2022 om 13.30 uur in Amsterdam

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) organiseert samen met EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) op 15 juni 2022 het Nederlandse outreach event over de EFRAG voorstellen European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Kom ook, praat mee en geef input over deze voorstellen voor toekomstig verplichte duurzaamheidsverslaggeving.

(English below)
Meteen inschrijven? Register now? Klik dan hier!

Op 29 april 2022 heeft EFRAG de publieke consultatie gestart over deze voorgestelde ESRS. De RJ participeert in EFRAG en de RJ-werkgroep duurzaamheidsverslaggeving ontwikkelt momenteel het RJ-commentaar op deze belangrijke voorstellen. In dit kader organiseren de RJ en EFRAG dit Nederlandse outreach event met als doel:
1) informatieverstrekking door diverse nauw betrokken experts over deze voorgestelde ESRS, en
2) belanghebbenden in staat stellen directe reacties te geven aan zowel de RJ als EFRAG over deze ingrijpende voorstellen voor toekomstig verplichte duurzaamheidsverslaggeving.

De sprekers zijn deskundigen vanuit zowel de RJ (-werkgroep duurzaamheidsverslaggeving) als EFRAG (-Sustainability Reporting Board) met een Nederlandse achtergrond en/of ervaring. De presentaties en discussies zullen (net als de voorgestelde ESRS) voornamelijk Engelstalig zijn. Als deelnemer wordt u interactief betrokken bij de discussies en kunt u rechtstreeks input leveren.

Het outreach event duurt van 13.30 tot 17.30 met na afloop de gelegenheid tot een informele nadere kennismaking (business borrel). Het volledige programma volgt op korte termijn. Aanmelden voor deze outreach kan hier.
De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer (nabij station Amsterdam RAI). Online bijwonen van deze outreach behoort ook tot de mogelijkheden.

RJ and EFRAG organise outreach on sustainability reporting (ESRS ED) on June 15th at 13.30 hrs in Amsterdam

The Dutch Accounting Standards Board (DASB) and EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) will hold a joint outreach-event on June 15th 2022 to discuss EFRAG’s European Sustainability Reporting Standards Exposure Drafts (ESRS ED). Join us in the discussion about these drafts and provide your input for this upcoming mandatory sustainability reporting.

On 29 April 2022, EFRAG launched the public consultation on its European Sustainability Reporting Standards Exposure Drafts. The DASB participates in EFRAG and the DASB-Working Group on Sustainability Reporting is currently developing the DASB-comments on these important proposals. Therefore DASB and EFRAG organize the Dutch outreach event in order to:
1) provide information by closely involved experts about the ESRS EDs, and
2) give stakeholder the opportunity to directly react to EFRAG and DASB on these major proposals for the upcoming mandatory sustainability reporting.

The speakers are experts from both DASB (-Working Group on Sustainability Reporting) and EFRAG (-Sustainability Reporting Board) with a Dutch background and/or experience. The presentations and discussions (similar to ESRS EDs) will be mainly in the English language.
As participant you will be able to interact in discussions and directly provide your input.

The outreach event is from 13.30 to 17.30 hrs with afterwards an informal meeting (business drinks). The full programme will follow in short notice. You can register for this outreach event here. The location is easy to reach by public transport (near Amsterdam RAI station). It is also possible to join this outreach online.

 

Drafts ESRS logo.png