RJ-Uitingen

RJ-Uitingen zijn bedoeld voor de verduidelijking of interpretatie van bestaande Richtlijnen dan wel voor wijzigingen daarvan. Hiermee hoopt Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) adequaat te kunnen reageren op vragen vanuit het maatschappelijk verkeer. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Overzicht huidige RJ-Uitingen.docx

Toon meer