RJ-Uitingen

RJ-Uitingen zijn bedoeld voor de verduidelijking of interpretatie van bestaande Richtlijnen dan wel voor wijzigingen daarvan. Hiermee hoopt Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) adequaat te kunnen reageren op vragen vanuit het maatschappelijk verkeer. De RJ-Uitingen worden verwerkt in de eerstvolgende jaareditie van de Richtlijnen en hebben daarna in het algemeen geen zelfstandige betekenis meer.

Overzicht RJ-Uitingen 10 november 2022.pdf

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. De RJ-Uitingen van 2014 vindt u op onze archiefpagina.

Toon meer