RJ-werkgroep NT

Op verzoek van en gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) beoordeelt een RJ-werkgroep de Nationale Taxonomie (NT) voor elektronische deponering van jaarrekeningen in relatie tot de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ-bundels). De NT is in gebruik bij elektronische deponering van jaarrekeningen bij het handelsregister, zoals thans wettelijk verplicht voor de meeste kleine en middelgrote rechtspersonen. De leden van de RJ-werkgroep NT zijn gespecialiseerd en actief in de accountantspraktijk, hun werkzaamheden voor deze werkgroep worden vergoed vanuit bovengenoemde EZK-subsidie welke los staat van de gewone begroting en taak van de RJ. De RJ-werkgroep NT rapporteert haar bevindingen aan de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarna deze worden verstrekt aan EZK. Het is vervolgens aan de voor de NT verantwoordelijke partij(en) om de beoordeelde NT-versie(s) indien mogelijk aan te passen op basis van de bevindingen van de RJ-werkgroep NT.