Duurzaamheidsverslaggeving / Sustainability Reporting

Aan het eind van 2021 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een nieuwe RJ-werkgroep opgericht: de werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving / Sustainability Reporting. Deze werkgroep bereidt namens de RJ reacties voor op voorstellen op het gebied van duurzaamheidsstandaarden.

De RJ is voorstander van de ontwikkeling van standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving. Dit is onder meer kenbaar gemaakt in de RJ-reacties op de consultaties van de IFRS-foundation over oprichting van de International Sustainability Standards Board (ISSB) en het RJ-feedback statement bij het voorstel voor de EU Corporate Sustainability Reporting Directive (EU CSRD) dat zal leiden tot wettelijk verplichte duurzaamheidsrapportage als onderdeel van het bestuursverslag.

Via de werkgroep is de RJ nauw betrokken bij de ontwikkelingen van standaarden voor deze rapportage en zal deze vanuit het Nederlands perspectief nadrukkelijk stimuleren en beïnvloeden. De RJ zal niet zelfstandig ‘Nederlandse’ duurzaamheidsstandaarden ontwikkelen, mede om de doelstelling van (internationale) connectiviteit en een gelijk speelveld, ook binnen de EU, te ondersteunen.

De RJ heeft voor ogen dat de overige leden van deze breed opgezette RJ-duurzaamheidswerkgroep zullen bestaan uit (opstellers, gebruikers en controleurs betrokken bij) diverse Nederlandse organisaties die affiniteit hebben met duurzaamheidsverslaggeving. De samenstelling van de werkgroep vindt u in het menu rechts van deze pagina.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheidsverslaggeving? Schrijft u zich dan hier in voor de RJ-Nieuwsbrief!