Wie zijn wij

De Stichting voor de jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen. Om hier vorm aan te geven heeft de stichting de 'Raad voor de Jaarverslaggeving' (RJ) in het leven geroepen. Deze Raad is het uitvoerende orgaan van de stichting en geeft concreet invulling aan de doelstelling van de stichting door het publiceren van 'Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving' en 'RJ-Uitingen'. Daarnaast brengt de Raad voor de Jaarverslaggeving gevraagd en ongevraagd advies uit aan de overheid en andere regelgevende instanties zoals de International Accounting Standard Board (IASB) en de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).  

De Raad voor de Jaarverslaggeving neemt de besluiten over de Richtlijnen, RJ-uitingen en het advies dat aan verschillende organisaties wordt uitgebracht. Deze besluiten worden inhoudelijk voorbereid door de vaktechnische staf en diverse werkgroepen. De resultaten daarvan worden besproken door de vaktechnische staf, waarna definitieve besluitvoming door de Raad kan plaatsvinden. Eenmaal per jaar worden de jaaredities ('bundels') Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving uitgegeven, in boekvorm en ook digitaal. In deze jaarlijkse 'RJ-bundel' en 'RJk-bundel' zijn dan alle besluiten van de Raad met betrekking tot deze Richtlijnen verwerkt.  

Raad, staf en werkgroepen worden voor de organisatie van vergaderingen, bij de totstandkoming van RJ-Uitingen en de jaarlijkse bundels ondersteund door het secretariaat.