Raad

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is samengesteld uit een voorzitter en negen leden. De vergaderingen worden bijgewoond door waarnemers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van FinanciĆ«n en de Autoriteit FinanciĆ«le Markten. De RJ wordt daarnaast terzijde gestaan door een notulist en het secretariaat.

De RJ vergadert eens per maand (twee dagdelen). De statuten van de Stichting bevatten bepalingen omtrent de besluitvorming in de RJ. Bepaald is dat elk lid en de voorzitter stemrecht heeft. In de praktijk wordt praktisch nooit gestemd en wordt het overleg voortgezet tot een compromis is bereikt (consensus- of harmoniemodel). Deze regeling en daarop gebaseerde praktijk sluiten aan op het doel en de strekking van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Leden van de Raad

4915_PeterSampers_17januari2018.jpg
Prof. dr. P.A.M. Sampers Voorzitter

Peter Sampers is voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit Maastricht en aan de Open Universiteit in Heerlen. Hij is lid van de board van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) in Brussel. Peter heeft ervaring op het gebied van externe verslaggeving opgedaan in zijn werk als senior accounting officer bij DSM en als vicepresident policies and directives bij Philips Electronics . Als bestuurder is hij momenteel actief als lid van de raad van toezicht en voorzitter van het audit commissie van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en van Servatius Wonen in Maastricht.

4866_JordiBakker_17januari2018.jpg
J. Bakker RA RB Raadslid

Jordi Bakker is sinds 2007 partner bij JAN© Accountants. Hij werkt vooral voor het MKB en de DGA-praktijk. Zijn rol binnen JAN© is naast het bedienen van een eigen klantenportefeuille, het implementeren van regelgeving op het gebied van externe verslaggeving. Vanaf 1-1-2015 is hij lid van de raad.

4920_MartijnBos_17januari2018.jpg
drs. P.A.M. Bos Raadslid

Martijn Bos is beleidsmedewerker Reporting & Audit bij Eumedion. Hij faciliteert de dialoog die institutionele beleggers gezamenlijk voeren met individuele beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Hij is sinds 2011 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ook is hij lid van het Capital Markets Advisory Committee van de IASB en van het User Panel van EFRAG.

4883_DingemanManschot_17januari2018.jpg
drs. D. Manschot RA Raadslid

Dingeman Manschot is sinds 2013 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarnaast is Dingeman verbonden aan het Professional Practice Department van Deloitte. Binnen Deloitte houdt hij zich primair bezig met vraagstukken op het gebied van NL GAAP en IFRS. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Universiteit.

5775_EricaMarseille_21februari2018.jpg
mevr drs. E.A. Marseille RA Raadslid

Erika Marseille is sinds 2014 raadslid, benoemd door VNO-NCW vanwege haar verantwoordelijkheid voor de financiële verslaggeving bij AkzoNobel. Nu werkt zij als onafhankelijk adviseur in ondernemingsrechtelijke procedures, vaak samen met de advocaten van Florent. Ook is zij commissaris bij KWR, het onderzoeksinstituut van de watersector.

4935_HarmvandeMeerendonk_17januari2018.jpg
drs. H.F.H. van de Meerendonk RA Raadslid

Harm van de Meerendonk is lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving sinds 1 januari 2015. Hij is werkzaam bij NN Group N.V. als Hoofd Financial Accounting & Reporting en daar verantwoordelijk voor de externe verslaggeving van NN Group onder IFRS en Solvency 2. Harm heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is registeraccountant (RA).

4927_RalfOusen_17januari2018.jpg
drs. J.A.R. Ousen RA RBA Raadslid

Ralph Ousen vertegenwoordigt sinds 2017 de belangen van CFA Society VBA Netherlands in de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is naast registerbeleggingsanalist (RBA) ook registeraccountant (RA). Ralph is als RA werkzaam geweest in de auditpraktijk van KPMG met focus op financiële instellingen. Per heden vervult hij de rol van Valuation Officer bij PGGM.

4887_GerardvanSanten_17januari2018.jpg
drs. G.M. van Santen RA Raadslid / Vice-voorzitter

Gerard van Santen is sinds 2007 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en vanaf 2015 vice-voorzitter. Binnen de Raad is hij voorzitter van de werkgroep pensioenen en de klankbordgroep SBR. Daarnaast is Gerard als partner verbonden aan het Professional Practice Department van EY. Hij is tevens lid van de Rate Regulated Activities Working Group van EFRAG.

4874_RonaldSmittenberg_17januari2018.jpg
R.A.H. Smittenberg Raadslid

Ronald Smittenberg is lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving, freelance docent, adviseur en als zodanig veelvuldig gebruiker van jaarverslagen. Hij is docent en examinator externe verslaggeving op Nyenrode Business University en docent voor NBA. Hij was tot en met augustus 2013 partner bij Deloitte Accountants.

5783_TonvanWijngaarden_21februari2018.jpg
mr. T. van Wijngaarden Raadslid

Tom van Wijngaarden is sinds 2007 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is als advocaat en partner verbonden aan het Nederlandse kantoor van Eversheds Sutherland. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, jaarrekeningenrecht en corporate governance. Ook is hij docent financiële verslaggeving aan de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Waarnemers

NicoleHagemans_20juni2018.jpg
mevr. mr. drs. N. Hagemans Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nicole Hagemans is jurist en werkzaam als raadadviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid, o.a. op het gebied van het jaarrekeningenrecht. In die hoedanigheid vervult zij de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

4899_OdileNijenhuis_17januari2018.jpg
mevr. drs. O.G.M. Nijenhuis Ministerie van Financiën

Odile Nijenhuis is econoom en werkzaam als coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën, o.a. op het gebied van verslaggevingvraagstukken financiële sector. In die hoedanigheid vervult zij tevens de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

4868_MartinNoordzij_17januari2018.jpg
drs. M.W. Noordzij VNO-NCW

Martin Noordzij is namens VNO-NCW en MKB-Nederland betrokken bij de Raad voor de Jaarverslaggeving, vanaf 2016 als waarnemer en daarvoor vanaf 1984 als medewerker van de delegatie van verschaffers. Tevens is hij namens VNO-NCW plaatsvervangend bestuurslid van de Stichting voor de Jaarverslaggeving.

PaulHurks_foto.jpg
P.F.M. Hurks RA NBA

Paul Hurks is sinds 2018 waarnemer namens de NBA bij de RJ. Hij is sinds 2007 werkzaam bij de NBA onder andere als coördinator voor niet-financiële verslaggeving en assurance. Paul is vice-voorzitter van de ESG-assurance task force van Accountancy Europe en daarnaast lid van de Steering Board van Reporting 3.0.

4911_JerryWouterson_17januari2018.jpg
drs. J.M. Wouterson RA Autoriteit Financiële Markten

Jerry Wouterson is sinds 2018 namens de Autoriteit Financiële Markten waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is sinds 2008 werkzaam voor de AFM als senior toezichthouder Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving. Voorts is hij als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit.

Notulist

4894_BartNunninga_17januari2018.jpg
B.G. Nuninga RA KPMG

Bart Nuninga is sinds 2017 de notulist van de Raad van de Jaarverslaggeving. Daarnaast is Bart verbonden aan het CIM - Corporate Clients Department bij KPMG, waar hij zich primair bezighoudt met internationale groepscontroles.