Raad

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is samengesteld uit een voorzitter en negen leden. De vergaderingen worden bijgewoond door waarnemers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van FinanciĆ«n en de Autoriteit FinanciĆ«le Markten. De RJ wordt daarnaast terzijde gestaan door een notulist en het secretariaat.

De RJ vergadert eens per maand (twee dagdelen). De statuten van de Stichting bevatten bepalingen omtrent de besluitvorming in de RJ. Bepaald is dat elk lid en de voorzitter stemrecht heeft. In de praktijk wordt praktisch nooit gestemd en wordt het overleg voortgezet tot een compromis is bereikt (consensus- of harmoniemodel). Deze regeling en daarop gebaseerde praktijk sluiten aan op het doel en de strekking van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Leden van de Raad

4887_GerardvanSanten_17januari2018.jpg
drs. G.M. van Santen RA Voorzitter

Gerard van Santen is sinds januari 2021 voorzitter van de Raad van de Jaarverslaggeving. Hij was van 2007 tot 2018 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en in 2019 en 2020 waarnemer namens de NBA. Binnen de RJ is hij ook voorzitter van de werkgroep pensioenen en de klankbordgroep SBR. Gerard is als partner verbonden aan het Professional Practice Department van EY. Ook is hij lid van de Rate Regulated Activities Working Group van EFRAG.

Portretfoto15mei2019.jpg
drs. H.P. van Arkel RA Raadslid

Hans Peter van Arkel is sinds januari 2019 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is werkzaam bij Royal Dutch Shell plc en als Finance Manager verantwoordelijk voor de Nederlandse operationele activiteiten. Tevens is hij Country Controller voor Nederland en uit dien hoofde verantwoordelijk voor het statutaire jaarrekeningproces.

4866_JordiBakker_17januari2018.jpg
J. Bakker RA RB Raadslid

Jordi Bakker is sinds 2007 partner bij JAN© Accountants. Hij werkt vooral voor het MKB en de DGA-praktijk. Zijn rol binnen JAN© is naast het bedienen van een eigen klantenportefeuille, het implementeren van regelgeving op het gebied van externe verslaggeving. Vanaf 1-1-2015 is hij lid van de raad.

Camfferman vierk april 2021.jpg
Prof.dr. C. Camfferman RA Raadslid

Kees Camfferman is sinds 2021 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Sinds 2004 is hij hoogleraar Financial Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In zijn onderzoek en onderwijs neemt de nationale en internationale regelgeving rond externe verslaggeving een belangrijke plaats in.

3686_RaadvoordeJaarverslaggeving_20februari2019.jpg
M. Hartman RA Raadslid

Maarten Hartman is sinds 2019 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Maarten is werkzaam bij PwC, en daarbij verbonden aan het National Office. Zijn focus ligt hierbij op advisering op het gebied van financiële verslaggeving, zowel IFRS als NL GAAP. Hij treedt regelmatig op als docent (intern en extern), waaronder bij de NBA.

3694_RaadvoordeJaarverslaggeving_20februari2019.jpg
Prof. dr. mr. J.B.S. Hijink Raadslid

Steven Hijink is sinds 2016 hoogleraar Jaarrekeningenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is verbonden aan het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht en aan het Van der Heijden Instituut. Hij is tevens, sinds 2011, advocaat bij Stibbe N.V. Van 2011-2016 was Steven hoogleraar Jaarrekeningenrecht aan de Erasmus School of Law.

Gert-Jan Jordaan KLEIN 2021.jpg
drs. G-J. Jordaan RA Raadslid

Gert-Jan Jordaan is sinds januari 2021 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is partner bij Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, Registeraccountants. Hij is daarnaast docent financiële (internationale) verslaggeving aan de Nyenrode Business Universiteit, docent Accounting & Business Ethics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van het bestuur van het NBA Stagebureau. Hij treedt zeer frequent op als docent, waaronder bij de NBA.

4935_HarmvandeMeerendonk_17januari2018.jpg
drs. H.F.H. van de Meerendonk RA Raadslid

Harm van de Meerendonk is lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving sinds 1 januari 2015. Hij is werkzaam bij NN Group N.V. als Hoofd Financial Accounting & Reporting en daar verantwoordelijk voor de externe verslaggeving van NN Group onder IFRS en Solvency 2. Harm heeft bedrijfseconomie gestudeerd en is registeraccountant (RA).

4927_RalfOusen_17januari2018.jpg
drs. J.A.R. Ousen RA RBA Raadslid

Ralph Ousen vertegenwoordigt sinds 2017 de belangen van CFA Society VBA Netherlands in de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is naast registerbeleggingsanalist (RBA) ook registeraccountant (RA). Ralph is als RA werkzaam geweest in de auditpraktijk van KPMG met focus op financiële instellingen. Per heden vervult hij de rol van Valuation Officer bij PGGM.

Suurland_Lianne-jan 2021 vierkant.jpg
Mevr. drs. C.L. Suurland RA Raadslid

Lianne Suurland is sinds 2021 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hiervoor was ze jarenlang lid van de vaktechnische Staf van de RJ. Daarnaast is zij als Senior Manager werkzaam bij het Professional Practice Department van Deloitte.

Waarnemers

Hans Haanappel foto bijgesneden V1.jpg
drs. H.T. Haanappel

Hans Haanappel is waarderingsdeskundige en partner bij Value Insights Advisory. Hij is als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit en Nyenrode Business Universiteit. Dhr. Haanappel woont de Raadsvergaderingen bij als waarnemer van de gebruikers (van de jaarrekening).

NicoleHagemans_20juni2018.jpg
mevr. mr. drs. N. Hagemans Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nicole Hagemans is jurist en werkzaam als raadadviseur bij de directie wetgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid, o.a. op het gebied van het jaarrekeningenrecht. In die hoedanigheid vervult zij de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

4899_OdileNijenhuis_17januari2018.jpg
mevr. drs. O.G.M. Nijenhuis Ministerie van Financiën

Odile Nijenhuis is econoom en werkzaam als coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Financiële Markten van het ministerie van Financiën, o.a. op het gebied van verslaggevingvraagstukken financiële sector. In die hoedanigheid vervult zij tevens de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving.

EvaEijkelenboom_2020_2.jpg
mevr. mr. dr. E.V.A. Eijkelenboom VNO-NCW

Eva Eijkelenboom is werkzaam als beleidssecretaris accountancy en corporate governance bij VNO-NCW en MKB-Nederland en vervult in die hoedanigheid de rol van waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tevens is zij namens VNO-NCW plaatsvervangend bestuurslid van de Stichting voor de Jaarverslaggeving. Ook is zij verbonden aan Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. (Foto: Jeroen Poortvliet)

4883_DingemanManschot_17januari2018.jpg
drs. D. Manschot RA NBA

Dingeman Manschot was van 2013 tot 2020 lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving en is sinds 2021 waarnemer voor de NBA. Daarnaast is Dingeman partner financial reporting bij Mazars. Binnen Mazars houdt hij zich primair bezig met vraagstukken op het gebied van NL GAAP en IFRS. Voorts is hij als docent externe verslaggeving verbonden aan de Erasmus Universiteit.

4911_JerryWouterson_17januari2018.jpg
drs. J.M. Wouterson RA Autoriteit Financiële Markten

Jerry Wouterson is sinds 2018 namens de Autoriteit Financiële Markten waarnemer bij de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is sinds 2008 werkzaam voor de AFM als senior toezichthouder Kwaliteit Accountantscontrole en Verslaggeving. Voorts is hij als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit.

Notulist

Stefan Schoenmakers VK.jpg
S.P.R. Schoenmakers RA PwC

Stefan Schoenmakers is sinds 2021 de notulist van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij is werkzaam bij PwC binnen de controlepraktijk en verbonden aan het National Office. Daarnaast treedt hij op als intern docent en als examinator Externe Verslaggeving aan Tilburg University.