RJ-EFRAG Outreach 15 juni

Op 15 juni jl. hielden de RJ en EFRAG een gezamenlijke Outreach in het van der Valk hotel Zuidas te Amsterdam. Hieronder kunt u de presentaties die daar, plenair en in de verschillende break-out rooms, zijn gebruikt bekijken. 

Bent u nog niet zo bekend met de CSRD en de ESRS? Dan kunt u ook de video bekijken van het webinar dat de RJ samen met de SER maakte over dit onderwerp. Deze video vindt u op deze pagina.