Duidelijkheid over invoering duurzaamheidsverslaggeving door EU-CSRD

Na lange onderhandelingen is eind juni een compromis bereikt over de tekst van de komende EU richtlijn duurzaamheidsverslaggeving (EU-CSRD). 

Binnenkort wordt de definitieve EU richtlijn gepubliceerd. Hierdoor zullen vanaf boekjaar 2024 beursgenoteerde (niet-MKB) ondernemingen en vanaf boekjaar 2025 grote ondernemingen wettelijk verplicht zijn een duurzaamheidsrapport te publiceren als onderdeel van het bestuursverslag. Dit duurzaamheidsrapport zal moeten voldoen aan de momenteel door EFRAG ontwikkelde EU-standaarden (ESRS) en gecontroleerd (limited assurance) moeten worden. Lees hier het gehele persbericht van de European Council.

Rol EFRAG bij ontwikkeling EU-duurzaamheidstandaarden (ESRS) definitief bevestigd

De (compromis)tekst van de EU-CSRD heeft bevestigd dat EFRAG als technisch adviesorgaan de EU duurzaamheidstandaarden (ESRS) gaat ontwikkelen. Hiermee is deze rol en taak van EFRAG definitief. De RJ zal als Nederlands lid van EFRAG, waarbij ook diverse RJ-vertegenwoordigers participeren in EFRAG-organen, direct betrokken zijn bij de ontwikkelingen rond duurzaamheidsverslaggeving. Op de website van EFRAG leest u hier meer over.