EFRAG Project Task Force rapport over ontwikkeling EU standaarden voor niet-financiƫle informatie

Onlangs is het eindrapport uitgebracht van de EFRAG Project Task Force over de mogelijke ontwikkeling van EU standaarden voor rapportage van niet-financiële informatie (NFI). 

Dit rapport, een soort roadmap met 54 aanbevelingen, vindt u hier.
Tevens heeft de EFRAG-voorzitter een voorstel gedaan voor een governance aanpassing indien EFRAG een rol krijgt bij de ontwikkeling van dergelijke EU NFI-standaarden, dit treft u hier aan.

EFRAG Rapport MFI dubbel.jpg