In memoriam: Hans de Boer

Met grote verslagenheid heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) kennis genomen van het onverwachte overlijden van de oud-voorzitter van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) Hans de Boer. Met zijn jarenlange zeer bekwame, inspirerende en aangename voorzitterschap heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het werk van de SJ alsmede aan de taakuitoefening en samenstelling van de RJ. De RJ wenst zijn familie en dierbaren veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.