Voorstel Europese Corporate Sustainability Reporting Directive

Op 21 april heeft de Europese Commissie het voorstel voor een Corporate Sustainabilty Reporting Directive gepubliceerd. Dit voorstel betreft een ingrijpende wijziging van bestaande EU richtlijnen inzake verslaggeving en wordt gezien als fundamenteel voor het bereiken van duurzame economische ontwikkeling. Hiermee zullen in eerste instantie grote ondernemingen verplicht worden jaarlijks te rapporteren over duurzaamheidsinformatie; niet alleen over gevolgen voor de onderneming zelf, maar ook over de invloed van ondernemingsactiviteiten op de omgeving.

Voorstel Europese Corporate Sustainability Reporting Directive