RJ-Uitingen 2021-2, 2021-4 en 2021-5 ongewijzigd definitief vastgesteld

In de vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving van 21 april 2021 zijn drie RJ-Uitingen ongewijzigd definitief vastgesteld. Het gaat om de RJ-Uitingen 2021-2: Geen wijzigingen in de Richtlijnen uit hoofde van de IBOR-reform, 2021-4: Ontwerp-richtlijn 274 ‘Overheidssubsidies’ en ontwerp-richtlijn RJk B17 ‘Overheidssubsidies’ en 2021-5: Ontwerp-alinea’s hoofdstuk 660 'Onderwijsinstellingen'.

De  commentaarperiode van deze drie RJ-Uitingen is verlopen en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft geen commentaar ontvangen. De RJ heeft daarom besloten deze drie RJ-Uitingen ongewijzigd definitief te maken.
De herziene Richtlijnen RJ 274 en RJk B17 uit RJ-Uiting 2021-4 zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. De herziene alinea's van RJ 660 uit RJ-Uiting 2021-5 zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. De herziene RJ-Richtlijnen en -alinea's zullen ook worden gepubliceerd in de nieuwe RJ- en RJk-bundels die in september 2021 verschijnen.

U kunt de RJ-Uitingen op deze pagina bekijken.