4 juni 2020: RJ-Outreach over IASB ED/2019/7 ‘General Presentation and Disclosures (Primary Financial Statements)’

In december 2019 heeft de IASB de Exposure Draft General Presentation and Disclosures (Primary Financial Statements) gepubliceerd (ED/2019/7). Dit betreft een belangrijk voorstel om de huidige standard IAS 1 te vervangen. De RJ is voornemens om via een commentaarbrief te reageren op deze ED en zal daaraan voorafgaand een openbare bijeenkomst (outreach) organiseren op donderdag 4 juni. Aanmelden kan via secretariaat@rjnet.nl.

Hier vindt u de Exposure Draft van IASB en de Draft Comment Letter van EFRAG.