RJ geeft commentaar op DP 'Disclosures, Goodwill and Impairment'

Onlangs heeft de Raad van de Jaarverslaggeving commentaar geleverd op het Discussion Paper DP/2020/1‘Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment’ (DP).

Er is commentaar verstuurd naar zowel de IASB als naar EFRAG. Beide commentaarbrieven vindt u hieronder.

Commentaarbrief DP Disclosures, Goodwill and Impairment voor IASB

Commentaarbrief DP Disclosures, Goodwill and Impairment voor EFRAG