Commentaar PWC op ontwerp-Richtlijn 100.107a

PWC heeft bij de RJ commentaar ingediend op ontwerp-Richtlijn 100.107a inzake de verduidelijking van de verwerking van te verwachten kredietverliezen (expected credit loss) in de enkelvoudige jaarrekening bij toepassing van combinatie 3. Het volledige commentaar vindt u hier.