Raadsvergadering oktober

Op 13 oktober 2021 houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving haar volgende vergadering.

Op de agenda staan onder andere:
- Notitie aanpassingen in het Stramien (RJ 930)
- Werkgroep RJ 400 Bestuursverslag
- Werkgroep MKB, analyse RJk-bundel