Raadsvergadering maart

Op 24 maart zal de volgende vergadering van de Raad voor de Jaarverslaggeving plaatsvinden. Zoals gebruikelijk is geworden zal ook deze vergadering online worden gehouden.

Tijdens deze Raadsvergadering worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:
- Een point outline van de Discussion Paper over Business Combinations under Common Control;
- Een eerste analyse van de amendments op IAS 37 - Onerous Contracts;
- De herziene structuur van RJ 400.