Raadsvergadering januari

Op 20 januari zal de eerste Raadsvergadering van 2021 plaatsvinden. Net zoals de afgelopen maanden zal ook deze vergadering digitaal worden gehouden.

De onderwerpen die tijdens deze vergadering worden besproken, zijn onder andere:
- De herziene versie van RJ 260
- RJ 212 Groot onderhoud
- Tekstvoorstellen voor RJ 640
- De herstructurering van RJ 400
- De DP Business Combinations under Common Control van IASB