Raadsvergadering augustus

Op 25 augustus houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving haar eerste vergadering na de zomerperiode.

Tijdens deze vergadering zullen onder andere de volgende onderwerpen worden besproken:
- Analyse van onderwerpen die niet in de RJk worden behandeld;
- RJ 930 Pointoutline Stramien;
- Third agenda consultation (IASB);