Raadsvergadering 26 augustus 2020

Op woensdag 26 augustus zal de volgende vergadering van de Raad van de Jaarverslaggeving plaatsvinden. Onderwerpen die in deze vergadering aan bod komen:
- Conceptcommentaar voor de ED General Presentations and Disclosures
- RJ-Uiting omtrent Leasekortingen
- Opbrengstverantwoording
- Herstructurering RJ 400
- RJ 260

De Raadsvergadering zal ook deze maand weer telefonisch gehouden worden.