Raad voor de Jaarverslaggeving

Op 16 oktober vergadert de Raad voor de Jaarverslaggeving. Onderwerpen die worden besproken zijn

  • Opbrengstverantwoording
  • RJ 400 Bestuursverslag en corporate governance
  • IASB Exposure Draft Pensioenen
  • Combinatie 3