Vaktechnische staf

Op 24 september vergadert de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, belangrijke bespreekpunten zijn: