Uitingen

RJ-Uiting 2019-12: ‘Verwerking ontvangen commentaar op RJ-bundel (jaareditie 2018)’

Op de in september 2018 uitgebrachte RJ-bundel (jaareditie 2018) is commentaar ontvangen. Na bespreking van dit ontvangen commentaar heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) besloten verduidelijkingen aan te brengen in enige alinea’s. Deze RJ-Uiting bevat deze gewijzigde alinea’s.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Terug naar overzicht