Uitingen

RJ-Uiting 2018-2 'Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2018-2 'Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting' gepubliceerd. Hierin zijn de ontvangen commentaren op de eerdere ontwerp-richtlijn (RJ-Uiting 2017-12) verwerkt, deze commentaren hebben tot enkele wijzigingen in RJ 645 geleid.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Terug naar overzicht