Uitingen

RJ-Uiting 2017-8: ‘Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder’

Met RJ-Uiting 2017-3 ‘ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’ heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) wijzigingen voorgesteld en de gevolgen behandeld van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’. In deze RJ-Uiting zijn de commentaren op RJ-Uiting 2017-3 verwerkt en zijn de voorgestelde wijzigingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving ongewijzigd definitief gemaakt.  

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Terug naar overzicht