Uitingen

RJ-Uiting 2017-7: Ontwerp-Richtlijn 290 Financiële instrumenten ‘mogelijkheid om bijzondere waardeverminderingen te verantwoorden op basis van te verwachten kredietverliezen conform IFRS 9 Financiële instrumenten’

Op 6 juli 2017 is RJ Uiting 2017-7 gepubliceerd. Deze RJ-Uiting stelt een wijziging voor van hoofdstuk 290 Financiële instrumenten, namelijk de mogelijkheid om bijzondere waardeverminderingen - conform het expected credit loss model  van IFRS 9 - te verantwoorden op basis van te verwachten kredietverliezen. De RJ stelt voor het huidige incurred credit loss model te handhaven in hoofdstuk 290, maar als alternatief het gebruik van IFRS 9 voor het bepalen van bijzondere waardeverminderingen van financiële activa toe te staan.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht