Uitingen

RJ-Uiting 2017-5 ‘Wettelijke en overige toelichtingsbepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen’

De wijzigingen in de RJk bundel, zoals aangekondigd in RJ-Uiting 2016-14, zijn gepubliceerd in RJ-Uiting 2017-5: ‘Wettelijke en overige toelichtingsbepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen’.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Terug naar overzicht