Uitingen

RJ-Uiting 2017-3: ‘ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’

Op 29 maart 2017 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-Uiting 2017-3: ‘ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’ gepubliceerd. RJ-Uiting 2017-3 behandelt de gevolgen van de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ en bevat wijzigingen in hoofdstuk 271 Personeelsbeloningen (RJ-bundel) en B14 Personeelsbeloningen (RJk-bundel).

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht