Uitingen

RJ-Uiting 2017-16 Richtlijn 290 Financiële instrumenten ‘mogelijkheid om bijzondere waardeverminderingen te verantwoorden op basis van te verwachten kredietverliezen conform IFRS 9 Financiële instrumenten’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2017-16: Richtlijn 290 Financiële instrumenten ‘mogelijkheid om bijzondere waardeverminderingen te verantwoorden op basis van te verwachten kredietverliezen conform IFRS 9 Financiële instrumenten’gepubliceerd.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht