Uitingen

RJ-Uiting 2017-14: 'Ontwerp-richtlijn met relevante aandachtspunten voor informatie over beloningsverhoudingen als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code (bpb 3.4.1. sub iv)'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-uiting 2017-14: 'Ontwerp-richtlijn met relevante aandachtspunten voor informatie over beloningsverhoudingen als bedoeld in de Nederlandse Corporate Code (bpb 3.4.1. sub iv)', uitgebracht.

Via twee nieuwe alinea's in RJ 405 Verslag van commissarissen geeft de Raad voor de Jaarverslaggeving relavante aandachtspunten voor het verschaffen van toelichting op de nieuwe beloningsverhoudingen als bedoeld in deze Code. Deze RJ-Uiting bevat de voorgestelde nieuwe alinea's.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht