Uitingen

RJ-Uiting 2017-13: 'Ontwerp-richtlijn 640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonder-winststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 (Kleine)) Fondsenwervende organisaties'

De Raad voor de Jaarversaggeving heeft RJ-Uiting 2017-13: 'Ontwerp-richtlijn 640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonder- winststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 (Kleine)) Fondsenwervende organisaties', uitgebracht.

Naar aanleiding van vragen uit de praktijk worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de hoofdstukken RJ 640, RJ 650 en in RJk C1 en RJk C2

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht