Uitingen

RJ-Uiting 2017-12: 'Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2017-12: 'Ontwerp-richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting', uitgebracht.

Naar aanleiding van de ervaringen met RJ 645 bij het opmaken van de jaarrekening 2016, en door de wet- en regelgeving rondom de gescheiden verantwoording van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en overige diensten (niet-DAEB), worden wijzigingen voorgesteld in RJ 645. De in deze RJ-Uiting voorgestelde wijzigingen zijn zowel 'clean' als in 'track changes' opgenomen.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Terug naar overzicht