Uitingen

RJ-Uiting 2017-11: 'Ontwerp-richtlijn 611 Premiepensioeninstellingen'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2017-11: 'Ontwerp-richtlijn 611 Premiepensioeninstellingen' uitgebracht.

Door de Wet Introductie Premiepensioeninstellingen is sinds 1 januari 2011 een nieuwe organisatievorm mogelijk gemaakt voor het uitvoeren van premiepensioenregelingen ten behoeve van (voormalig) werknemers van aangesloten werkgevers: de premiepensioeninstelling (PPI). In deze RJ-Uiting 2017-11 stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving voor om een separaat hoofdstuk 611 Premiepensioeninstellingen toe te voegen aan de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht