Uitingen

RJ-Uiting 2017-10: 'Bijlage bij hoofdstuk 400 'Bestuursverslag'' - schematische weergave van diverse besluiten voor de inhoud van het bestuursverslag

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2017-10 'Bijlage bij hoofdstuk 400 'Bestuursverslag'' - schematische weergave van diverse besluiten voor de inhoud van het bestuursverslag, uitgebracht.

In diverse thans van toepassing zijnde wettelijke besluiten, zoals opgenomen in alinea 201 van hoofdstuk 400 'Bestuursverslag', zijn aanvullende bepalingen opgenomen voor de inhoud van het bestuursverslag. Als handreiking voor de toepassing van deze besluiten stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving voor om in een bijlage bij hoofdstuk 400 een stroomschema en een tabel op te nemen waarin de bepalingen van deze besluiten schematisch zijn weergegeven.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht