Uitingen

RJ-Uiting 2017-1: ‘Intrekking RJ-Uiting 2016-15 ‘ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is genoodzaakt RJ-Uiting 2016-15 in te trekken, omdat de stemming in de Eerste Kamer inzake 'pensioen in eigen beheer' is uitgesteld. 

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht