Uitingen

RJ-Uiting 2016-3: ‘Overgangsregeling goodwill’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-3: ‘Overgangsregeling goodwill’ uitgebracht. Gebleken is dat de bewoordingen van de in alinea 216.701 opgenomen overgangsregeling soms onduidelijk zijn. De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft daarom besloten de tekst van de overgangsregeling zoals opgenomen in alinea 216.701 te herformuleren, onder meer door een alinea 216.701a toe te voegen. Daarbij is geen inhoudelijke wijziging beoogd, maar een verduidelijking van de tekst.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht