Uitingen

RJ-Uiting 2016-17: 'ontwerp-richtlijn verslaggeving algemeen pensioenfonds'

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-17 uitgebracht. Hierin stelt de RJ voor om in Hoofdstuk 610 Pensioenfondsen een tweetal alinea's op te nemen die betrekking hebben op de jaarverslaggeving van een algemeen pensioenfonds.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht