Uitingen

RJ-Uiting 2016-15: ‘ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder’

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-15: ‘ontwerp-richtlijnen Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder’ uitgebracht. Deze RJ-Uiting behandelt de gevolgen van het wetsvoorstel 'uitfasering pensioen in eigen beheer' voor de (bestaande) RJ-bundel en RJk-bundel. 

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht