Uitingen

RJ-Uiting 2016-12 ‘Aanpassingen jaareditie 2015’ uitgebracht

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2016-12: ‘Aanpassingen jaareditie 2015’ uitgebracht. In de jaareditie 2015 van de RJ-bundel en RJk-bundel zijn vele wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Gebleken is dat een aantal andere kleine technische of redactionele aanpassingen nog in deze bundels jaareditie 2015 moet worden doorgevoerd. Die aanpassingen ten opzichte van de huidige tekst zijn zichtbaar opgenomen in deze RJ-Uiting.  

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht