Uitingen

RJ-Uiting 2015-1: “Consequenties van de wijzigingen in het Financieel Toetsingskader voor Pensioenfondsen per 1 januari 2015”

De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft op 5 januari 2015 RJ-Uiting 2015-1: “Consequenties van de wijzigingen in het Financieel Toetsingskader voor Pensioenfondsen per 1 januari 2015” uitgebracht.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bent u op zoek naar een RJ-Uiting die niet meer op de website staat, kunt u deze ook via bovenstaande mailadres opvragen. 

Terug naar overzicht