Prof. dr. C. Camfferman RA benoemd tot nieuw Raadslid

Met ingang van februari 2021 is prof. dr. C. Camfferman RA benoemd tot lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Kees Camfferman heeft als hoogleraar financial accounting (Vrije Universiteit Amsterdam) veel kennis en ervaring met jaarverslaggeving, met name vanuit het perspectief van gebruikers van de jaarrekening. Tevens is, mede vanuit het perspectief van gebruikers van de jaarrekening, aan de RJ-vergaderingen een additionele waarnemer toegevoegd. De heer drs. Hans Haanappel, verbonden aan Value Insights en de RSM (Rotterdam School of Management), is bereid gevonden deze functie van waarnemer te gaan bekleden.
Meer informatie over de benoeming en de huidige samenstelling van de Raad leest u in onderstaand persbericht.

Persbericht nieuw Raadslid en waarnemer