Spanningsveld tussen EU, local en IFRS GAAP: jaaropening accountantsopleiding Tilburg University

Op 6 september 2019 is bij de jaaropening van de post-master accountantsopleiding (PMA) Tilburg University een seminar gehouden met als thema Spanningsveld tussen EU, Local en IFRS GAAP. De daarbij gehouden presentaties door Peter Sampers (RJ voorzitter), Saskia Slomp (EFRAG CEO), Jan Verhoeye (voorzitter CBN) en inleiding door Walter Aerts (Tilburg University) treft u hierbij aan.