Commentaarbrief RJ naar aanleiding van EFRAG DP 'Equity Instruments - Impairment and Recycling'

EFRAG heeft in maart 2018 een Discussion Paper 'Equity Intruments - Impairment and Recycling' uitgebracht. De RJ heeft de onderstaande commentaarbrief verzonden naar EFRAG. De RJ gaat niet in op alle detailvragen in het DP maar geeft algemeen commentaar op de door EFRAG beschreven dilemma's die verband houden met enkele specifieke regels in IFRS 9.