Ontvangen commentaren op RJ-Uiting 2018-5

De RJ heeft twee commentaarbrieven ontvangen op RJ-Uting 2018-5: ‘Richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’; de verwerking van kosten van groot onderhoud’. Het commentaar van het ministerie van BZK vindt u hier en het commentaar van de heer Giezen hier.