Raadsvergadering mei 2022

Op woensdag 18 mei houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving haar volgende vergadering.

Op de agenda staan onder andere:
- De NBA-brief inzake continuïteit
- Het Discussion Paper van EFRAG over Intangibles
- Wijzigingen in de RJ 660 in kader van de RJo
- Eventuele aanpassingen in de Richtlijnen in kader van Amendments in IAS 1, 8 en 12.