Raadsvergadering augustus

Op woensdag 24 augustus houdt de Raad voor de Jaarverslaggeving haar eerste vergadering na de zomerperiode.

Deze onderwerpen zullen onder andere besproken worden:
- Wijzingen in het stramien n.a.v. het Conceptual Framework.
- Een POL (point outline) over verschillende aanpassingen in RJ 216.
- Een update vanuit de RJ-werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving.