Raadsvergadering juni

Op woensdag 16 juni houdt de Raad van de Jaarverslaggeving haar volgende vergadering. Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer:

- Business Combinations under Common control
- Rate Regulated Activities
- Groot onderhoud
- diverse tekstvoorstellen voor de bundel Richtlijnen 2021