RJ-vergadering

Op 19 februari a.s. vergadert de Raad van de Jaarverslaggeving. Er zal onder andere gesproken worden over:

  • Initial recognition exeption (IAS 12)
  • Reactie Eumedion Green Paper
  • Reactie paper Accountancy Europe
  • Aanpassingen RJ 260