Raadsvergadering oktober

Op woensdag 21 oktober zal de volgende vergadering van de Raad van de Jaarverslaggeving plaatsvinden. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Tekstvoorstellen Opbrengstverantwoording
- Aanpassing RJ 640 n.a.v. RJ-Uiting 2020-10 en de ontvangen commentaren
- IFRS Amendments – analyse impact op de Richtlijnen
- RJ 260 ‘De verwerking van resultaten op intercompany-transacties in de jaarrekening