Vaktechnische staf

Op 25 maart 2019 vergadert de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, belangrijke bespreekpunten zijn:

  • DP Non-exchange transfers
  • Disclosure initiative - Definition of Material (Amendments to IAS 1 and IAS8)